I dag har jeg sløvet. Jeg har hatt fri. Og da kom jeg på at jeg skulle gå inn på Statistisk Sentralbyrås nettsider og søke på navnet mitt.

Det er godt over 17 000 personer som har samme fornavn som meg. Jeg tipper de er kvinner, alle sammen. Så er det godt under 100 som har samme etternavn som meg. Vi blir stadig færre.

Det er 4 eller færre eller ingen som har samme for- og etternavn som meg. Nå vet jeg jo godt at det er minst en som heter det, nemlig meg. Men jeg tror ikke de oppgir tallet når det er så få som heter det.

Navnesøk er gøy!