1. Hent tørrfor til katten.
  2. Snakk til katten som står der og spiser opp de siste bitene med tørrfor. Vent til du får et irritert blikk fra katten.
  3. Tøm det nye tørrforet opp i katteskåla.
  4. Hent plaster og sett det på kloret du fikk på hånda, ledsaget av noen passende kraftuttrykk.